Φόρτωση ...

Αντιγόνοι 11-22

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): ANTIGONOI


Τιμή: 11.00 (22.00 Ariston Credits)

500 Είδη

Η εφηβεία µου δεν ήταν ιδιαίτερα θορυβώδης, αλλά ως γνήσιος “αντίγονος”, στη ζωή µετά τα 11 χρόνια µου, ακύρωσα, πένθησα και ξαναέγινα φίλος µε ό,τι αποτέλεσε καθρέφτη στο βιολογικό, τον πνευµατικό και ουράνιο πατέρα µου. Ανενόχλητος και απερίσπαστος από “πολέµους διαδόχων”, µονοφθαλµίες και δυναστείες, εστιάστηκα στην υπέρβαση της Αντιγόνης του Σοφοκλή και ακύρωσα τη διαζευκτική δυαδικότητα του “ή το ένα ή το άλλο”, υιοθετώντας στα πάντα τη συνθετική δυαδικότητα του “και το ένα και το άλλο και ό,τι υπάρχει µεταξύ τους”. Από τα 22 µου χρόνια και µετά είχα να διαχειριστώ το πένθος µου για την ακύρωση αυτή. Κινήθηκα από το ένα άκρο στο άλλο µε ιλλιγγιώδεις ταχύτητες και γεύτηκα τα χρώµατα, τους ήχους, τις µυρωδιές και τις υφές της ζωής πολλές φορές επικίνδυνα και µε µεγάλο ρίσκο. Και πάντα την τελευταία στιγµή πριν την πλήρη ανάλωση ξαπόσταινα, αυτόµατα, απρόθετα, και ο κίνδυνος µετατρεπόταν σε χαρά και απόσταγµα. Με απασχολούσε το γιατί και το πώς και η µόνη λογική απάντηση ήταν ότι ως “αντίγονος” είχα πάντα καθοδήγηση. Έτσι, στα 33 µου έγινα και εγώ πατέρας. Και τότε κατάλαβα ότι το σηµείο, στο οποίο πάντα µ’ έβρισκα να ξαποσταίνω είχε τη φύση της χρυσής τοµής, του µέτρου. Υπήρχε πάντα η κληρονοµιά ενός συστήµατος αξιών και ένα νήµα αδύνατο να σπάσει ανάµεσα σε αυτό και σε µένα. Συναντήθηκα µε το συνοδοιπόρο συν–αντίγονό µου που ως παραβολικός καθρέφτης µάζεψε την ακατάσχετη ροή και είπε “τί είναι όλα αυτά; τι θα κάνουµε λοιπόν µε όλα αυτά;”.

Οι “αντιγόνοι” είναι η ποιητική τριλογία της ακύρωσης στην εφηβεία µου, του πένθους στη νεότητά µου και της συµφιλίωσης στην ωρίµανσή µου. Στο 11–22, την πρώτη συλλογή, βρίσκονται κάποια από τα ποιήµατα που έγραψα στην εφηβεία µου, τα πιο ενδεικτικά, παλεύοντας και ακυρώνοντας, ξεκινώντας και καταλήγοντας µε µια προδοσία. Γιατί κάπως έτσι το ένιωσα τότε το ψαλίδι στο κάθε προγονικό νήµα, είτε αυτό ήταν βιολογικό, είτε πνευµατικό, είτε, ακόµα, και ουράνιο.